“മിനിയുടെ കഥകളുടെ ലോകം”

എന്റെ മനസ്സില്‍ തോന്നുന്നത് കുറിച്ചിടാന്‍ ഒരിടം. ഇത് മിനിക്കഥയല്ല.മിനിയുടെ കഥകളുടെ ഒരു ലോകമാണ്. ...mini//മിനി

9/23/11

മൊബൈൽ ഗർഭം

         കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ പലതും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ,,,
നാട്ടിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക അമ്പലങ്ങളും സന്ദർശ്ശിച്ച് എല്ലാ നേർച്ചകളും അവർ നടത്തി;
എന്നിട്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല.
നാട്ടിലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം അവരെ ചികിത്സിച്ചു;
എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.
നാട്ടിലുള്ള നാട്ടുവൈദ്യന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ നൽകിയ അരിഷ്ടം, ആസവം, രസായനം, ലേഹ്യം, പൊടിമരുന്ന്, അരമരുന്ന്, വെടിമരുന്ന് ആദിയായവ അവർ സേവിച്ചു;
എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.
നാടൻ വൈറ്റാട്ടിമാരും അമ്മൂമ്മമാരും നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി കേൾക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്തു;
എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല.

ഒടുവിൽ,,,
അയാൾ അവൾക്കൊരു ‘മൊബൈൽ‌ഫോൺ’ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു
“എന്തേ???”
“അത് മൊബൈൽ കാരണം പെൺ‌കുട്ടികൾ ഗർഭിണികളാവുന്നുണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു”